Lektorství

V rámci svých služeb nabízím lektorování pro komerční i neziskovou sféru. Mám zkušenosti s lektorováním z oblasti lidských zdrojů, krizové intervence, sociálně-právní problematiky nebo krizového managementu, asertivity, motivace a manažerských dovedností.

Na základě své praxe a zkušeností v oblasti vedení a facilitování případových konferencí jsem schopen poskytnout neziskovým i komerčním subjektům moderaci nebo facilitaci případových konferencí a týmových setkání

Při týmových setkáních mohu zastat funkci moderátora nebo facilitátora například u těchto věcí:

  • brainstorming (skupinová technika zaměřená na vytváření nápadů s cílem řešení aktuálního problému v týmu)
  • facilitace týmu zaměřená na řešení překážky
  • moderace případových konferencí
  • moderace teambuildingu
  • spolupráce při vytváření výběrových řízení a assasment centrer

V případě zájmu o lektorování nebo facilitování vytvářím nabídku pro každého na míru, podle jeho představ a konkrétního zadání. Vycházím z individuálního pojetí každého týmu a organizace, pro kterou je služba realizována. Cena je vázána zejména na téma, náročnost jeho zpracování, velikost a charakteristiku skupiny. V rámci lektorování se snažím pracovat zejména zážitkovou formou s doplněním teoretických poznatků. – více informací v životopisu.