Krizová intervence

Krizová intervence je způsob práce s klientem, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Práce je zaměřena na okamžitou podporu a pomoc při řešení a zvládání náročných životních situací, které potkají v životě každého z nás.

Krizová intervence je pro Vás určena, pokud procházíte akutní psychickou krizí, která je neočekávaná, intenzivní a zahlcující ( např. rozchod, úmrtí, ztráta zaměstnání). Krize je vše, co sami považujete za téma, které je pro vás natolik silné, že nevíte jakou cestu dál zvolit. Nebojte se proto říci pomoc. Odborná pomoc Vám může pomoci zvládnout situaci rychleji a lépe.

Počet setkání při krizové intervenci je velice individuální a řídí se aktuální potřebou klienta a jeho tématu (většinou do 10 setkání). Jedná se o krátkodobou pomoc, která končí stabilizací akutního tématu, které Vás v životě potkalo. V průběhu krizové intervence je úkolem poskytnout emoční podporu, získat pocit, že na to vše nemusíte být sami. Nalezení dalšího plánu a možností řešení a opěrných bodů, které Vám dále pomohou. Na závěr krizové intervence Vám mohu poskytnout na základě vašich přání a situace následnou péči, která Vám pomůže z dlouhodobého hlediska.

Nabízím krizovou intervenci pro dospělé i dospívající a děti od 12 let, se zaměřením na aktuální situaci, kterou společně mapujeme a snažím se najít možné prostředky ke změně či stabilizaci.

Nabízím krizovou intervenci zaměřenou například na :

  • řešení akutních psychických stavů
  • řešení krizových životních situací u dětí a dospívajících (rozvod rodičů, smrt, trauma, nehoda)
  • řešení krizových situací týkajících se vztahů (rozvod, hádky)
  • krizové či komplikované životní situace, které se zdají být “nad Vaše síly” (trauma,
    nehody, nemoci, bolesti)
  • akutní situace týkající se homosexuální orientace a vyrovnávání se s ní (coming-out, partnerské vztahy)