Nově navázaná spolupráce s organizací Mimo Domov

Je mi ctí, že jsem se stal odborným konzultantem neziskové organizace Mimo Domov. Tato nezisková organizace má pod svými křídly mnoho nenahraditelných projektů zaměřených na děti vyrůstající v ústavní výchově.
Více informací o projektech najdete na :http://www.mimodomov.cz