Nově akreditovaný program MPSV (Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD)

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD
A2019/0310-SP/VP
6
Anotace
Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a základních praktických dovedností v práci se základní metodou sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí – vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a následné vytváření Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Účastníci kurzu se seznámí s formou a obsahem vyhodnocení jehož cílem je identifikovat potřeby dítěte a rodiny, její zdroje a zejména rizikové a ochranné faktory. Výstupy jsou pak podkladem pro vytváření Individuálního plánu ochrany dítěte, který navazuje na vyhodnocené rizikové a ochranné faktory, potřeby rodiny a dítěte pro plánování konkrétních a měřitelných cílů a kroků, které může rodina ve spolupráci s odborníky v určitém čase splnit a směřovat tak ke stabilizaci situace s důrazem na zájem dítěte. Představen bude trojúhelník, mezi nimiž se OSPOD při vyhodnocení pohybuje (vývojové potřeby dítěte, rodičovská kapacita a rodina a prostředí, ve kterém dítě žije), formy analýzy obsahu hodnocení a identifikaci jednotlivých potřeb dítěte a jeho rodiny, ochranných a rizikových faktorů. Kurz se také zaměří na rozlišení dítěte ohroženého (ve smyslu § 6 ZSPOD) v kontextu autonomie rodiny, kdy budou s účastníky probírány konkrétní kazuistiky. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet přístup zaměřený na nenaplněné potřeby a formulaci zakázky, se kterou je v rámci IPOD následně možné s klienty pracovat.