Nabízené služby

Krizová intervence

Krizová intervence je způsob práce s klientem, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Práce je zaměřena na okamžitou podporu a pomoc při řešení a zvládání náročných životních situací, které potkají v životě každého z nás. Krizová intervence je pro Vás určena, pokud procházíte akutní psychickou krizí, která je neočekávaná, intenzivní a zahlcující ( např. rozchod, úmrtí, ztráta

Lektorství

Akreditované programy   sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD (akreditace MPSV) Číslo akreditace A2018/0673-SP Hodinový rozsah 6 Anotace Kurz je zaměřen na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí. Účastníky seznamuje s vymezením sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství využívá psychologických poznatků k podpoře a odborné pomoci klientům, kteří v životě řeší nějaké potíže nebo překážky. Individuální poradenství probíhá v prostředí mezi klientem a terapeutem. Základem je vytvoření bezpečného terapeutického vztahu a zakázky, na které bude terapeut s klientem pracovat. Zakázka a přání klienta se může během sezení vyvíjet a měnit. Poradenství může probíhat anonymně. Samozřejmostí