Nabízené služby

Krizová intervence

Krizová intervence je způsob práce s klientem, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Práce je zaměřena na okamžitou podporu a pomoc při řešení a zvládání náročných životních situací, které potkají v životě každého z nás. Krizová intervence je pro Vás určena, pokud procházíte akutní psychickou krizí, která je neočekávaná, intenzivní a zahlcující ( např. rozchod, úmrtí, ztráta

Lektorství

V rámci svých služeb nabízím lektorování pro komerční i neziskovou sféru. Mám zkušenosti s lektorováním z oblasti lidských zdrojů, krizové intervence, sociálně-právní problematiky nebo krizového managementu, asertivity, motivace a manažerských dovedností. Na základě své praxe a zkušeností v oblasti vedení a facilitování případových konferencí jsem schopen poskytnout neziskovým i komerčním subjektům moderaci nebo facilitaci případových konferencí a týmových setkání

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství využívá psychologických poznatků k podpoře a odborné pomoci klientům, kteří v životě řeší nějaké potíže nebo překážky. Individuální poradenství probíhá v prostředí mezi klientem a terapeutem. Základem je vytvoření bezpečného terapeutického vztahu a zakázky, na které bude terapeut s klientem pracovat. Zakázka a přání klienta se může během sezení vyvíjet a měnit. Poradenství může probíhat anonymně. Samozřejmostí