Dobrý den,

dovolte, abych Vám poděkoval za návštěvu těchto internetových stránkách a napsal pár slov o mé osobě.

Narodil jsem se  v roce 1986 v Praze, kde žiji po celý život. Vystudoval jsem střední školu pedagogickou – obor předškolní a mimoškolní pedagogika a v roce 2013 jsem dokončil magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se specializací klinická psychologie.

Pracuji jako metodik sociálně-právní ochrany dětí. Do května 2016 jsem pracoval jako kurátor pro mládež, s výchovnými problémy dětských a dospívajících klientů a věnoval jsem se  problémům v rodinné komunikaci. Dlouhá léta jsem pracoval na telefonní krizové lince. Mám akreditovaný výcvik telefonické krizové intervence a také krizové intervence face to face. Zúčastnil jsem se několika akreditovaných seminářů pro použití projektivních technik (např. Baum test, Hand test) nebo specifických témat souvisejících s patologickými jevy v dospívání (šikana apod). V současné době jsem frekventantem akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Právě tento směr je mi blízký svým zaměřením na řešení současných témat a prožívání v životě každého z nás.

Již několik let se věnuji lektorské činnosti, jak pro komerční sféru se zaměřením na témata personalistiky a lidských zdrojů, tak přednáším a lektoruji pro neziskové organizace. Jsem členem lektorského týmu krizové intervence a vyučuji přípravné kurzy na psychologii.

V rámci své praxe a profese mám bohaté zkušenosti s dětmi a dospívajícími, blízké mi jsou také problémy v rodinné komunikaci a řešení krizových životních situací u dospívajících i dospělých. V rámci své praxe se zaměřuji na řešení životních krizí, vztahových problémů, problémů v rodinné komunikaci. Věnuji se také poradenství zaměřenému na pomoc rodičům při výchovných problémech s dětmi (užívání drog, nerespektování autorit atd.).

Dále se zaměřuji na poradenství v oblasti LGBT (poradenství při coming outu, rodinné vztahy, vztahové problémy a krizové situaci s tímto spojené).

Ve volném čase rád relaxuji prostřednictvím zpěvu, sportu nebo obyčejného posezení s přáteli u dobrého vína nebo piva. Hraji na několik hudebních nástrojů. Ze sportovních činností rád plavu nebo jezdím na kole.

Za základ své praxe považuji otevřenost a přijímání člověka tak, jak je. Samozřejmostí je plná důvěra mezi mnou a klientem a mlčenlivost. Věřím tomu, že se každý z nás může někdy dostat do situace, která je pro něj hodně těžká a v tom případě považuji za sílu nebát si říci o pomoc a podporu. Řídím se etickým kodexem ČMPS.

Na závěr snad jedno z hesel, kterým se snažím řídit – neboj se říci o pomoc. Není to ostuda, každý z nás občas potřebuje pomoc a nechce být na naše trápení sám.

 

Mgr. Josef Smrž