Jsem členem ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), poskytuji tak služby pod záštitou odborné organizace, včetně respektování etického kodexu.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Od 8.2021 Mapující terapeut Sociální kliniky

Od 2. 2017 Externí psycholog projektů Barevného světa dětí

Od 2. 2017 Odborný konzultant organizace Mimo domov

Od 5. 2016 Krajský úřad Středočeského kraje – Metodik sociálně-právní ochrany dětí

Od 2015 do 5.2016 Úřad městské části Praha 13 – Metodik oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Od 2015 Supervize mentorů a spolupráce na projektu S barvou ven

Od 2015 Spolupráce s portálem Šance dětem

Od 2010 do 7. 2015 Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha – Konzultant linky bezpečí /externí intervizor

Od 2008 do 4. 2016 Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám. 2350/18, Praha – sociální pracovník, kurátor pro mládež

Od 2007 do 7. 2015 Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha – Konzultant linky bezpečí

Od 2007 do 2008 Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Koterapeut vrstevnických skupin

Od 2006 do 2007 Můzy dětem o.s., Holečkova 127/186, Praha – spolupracovník na projektu „život nanečisto“

VZDĚLÁNÍ

2019 – Certifikát – Absolvování komplexního výcviku v Geslalt terapii 

2013 – 2018 Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s., K Tuchoměřicům 1, Praha 6 – Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii.

2012 Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha – Výcvik v chatové krizové intervenci (rozsah 16 hodin)

2011  „D“, o.s. – Výcvik v krizové intervenci tváří v tvář , akreditace MŠMT, MPSV (rozsah 50 hodin),

2009 Institut pro veřejnou správu, Dlážděná 6, Praha 1 – Zkouška odborné způsobilosti , akreditace MPSV, MVČR (rozsah 64 hodin)

2007 Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha – Výcvik v telefonické krizové intervenci , akreditace MŠMT, MPSV, ČAPLD (rozsah 150 hodin)

2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra psychologie – Magisterské jednooborové studium oboru psychologie, státní závěrečná zkouška se specializací klinická psychologie (Mgr.),

2006 Vzdělávací centrum AZ Smart, Václavské nám. 21, Praha 1 – Studium psychologie a společenských věd, akreditace MŠMT (rozsah 360 hodin), osvědčení – kvalifikace „asistent v psychologické poradně“

2005 Střední pedagogická škola, Evropská 33, Praha 6 – Středoškolské vzdělání

 

VYBRANÉ KURZY

2017 – Systematická práce s rodinou

2016 – Školení komunikace s psychiatrickým klientem, problematika soudnictví ve věci mládeže

2016 – Školení Safer Internet – kyberšikana, bezpečnost na internetu

2013 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., Ostrčilova 2691/4, Ostrava – Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, akreditace MVČR, MPSV (rozsah 6 hodin)

2012 Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. – Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, akreditace MPSV (rozsah 16 hodin)

2012 Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze – Stop násilí ve vztazích – vzdělávací seminář (rozsah 5 hodin)

2010 Spiralis, o.s.- Kurz Konflikt nás neporazí aneb práce s emoční inteligencí v pomáhajících profesích (2 denní kurz)

 2009 CEVAP – Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů, Lohnického 843, Praha – Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách, akreditace ,MŠMT (3 denní seminář)

2010-2012 – Kurzy projektivních psychodiagnostických metod : Baum Test (kresba stromu), kresba postavy, Hand Test (test ruky), Lüscherův barvový test