Aktuality

Nově akreditovaný program MPSV (Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD)

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD Číslo akreditace A2019/0310-SP/VP Hodinový rozsah 6 Anotace Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a základních praktických dovedností v práci se základní metodou sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí – vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a následné vytváření

Nově akreditovaný vzdělávací program MPSV (sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD)

sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD (akreditace MPSV) Číslo akreditace A2018/0673-SP Hodinový rozsah 6 Anotace Kurz je zaměřen na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí. Účastníky seznamuje s vymezením sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a

Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do roku 2019

Nově navázaná spolupráce s neziskovou organizací Barevný svět dětí

Organizace Barevný svět dětí provází pěstouny a pomáhá i znevýhodněným dětem prostřednictvím volnočasových aktivit a doučování v projektu Kámoš. Jsem proto rád, že jsem se stal členem jejich týmu jako externí psycholog a budu moci svojí troškou v něčem pomoci. Více o organizaci a projektech najdete na http://www.barevnysvetdeti.cz

Nově navázaná spolupráce s organizací Mimo Domov

Je mi ctí, že jsem se stal odborným konzultantem neziskové organizace Mimo Domov. Tato nezisková organizace má pod svými křídly mnoho nenahraditelných projektů zaměřených na děti vyrůstající v ústavní výchově. Více informací o projektech najdete na :http://www.mimodomov.cz

Dočasné zastavení online poradny

Z časových důvodů je dočasně pozastavena možnost využít online poradny. Nezasílejte proto dotazy, nebude na ně odpovězeno. V případě zájmu je možné se objednat na sezení na uvedených kontaktech. Děkuji za pochopení.

Nové odpovědi v online poradně

V online poradně jsou nově zveřejněné odpovědi na dotazy, které přišly v únoru. Jejich spektrum je velice široké.

Nové odpovědi v online poradně

V online poradně jsou zveřejněny nové odpovědi na dotazy, které dorazily ke konci roku 2016 a aktuálně v lednu 2017. Jedná se o čtyři dotazy, které se týkají nevěry, rodinných vztahů a rozvodu.

PF 2017

Nové odpovědi v online poradně

V poradně jsou zveřejněny dvě nové odpovědi na dotazy, které se týkají manželství.